Norsk Helsenett
 

4human IT er godkjent/sertifisert av Norsk Helsenett.

Helsenettet er en sikker platform for alle aktører i helsesektoren. Her kan man behandle sensitive personopplysninger og pasientdata på en trygg og lovlig måte. Mange har ønsket en portal man kan jobbe uavhengig av hvor man befinner seg, enten det er på hytta, hjemme eller på reise. Påloggingen til portalen gjøres via personlig sertifikat med tilhørende PIN-kode, brukernavn og passord.

Med sikker tilgang til Helsenettet kan man oppdatere pasientjournaler, sende henvisninger eller annet arbeid uten å måtte være fysisk på arbeidsplassen. Data skal ikke lagres lokalt, og med 4human IT som partner er du sikker på at sensitiv data er trygt lagret i våre Norske datasentre.

Se her hvordan en av våre kunder bruker data fra Helsenett