Maritimt Kompetansesenter

Etter 24 år til sjøs gikk Oddmund i land. 4human IT hjalp ham inn i «skyen»

Kaptein Oddmund Nystad gikk i land etter 24 år på verdenshavene. Siden har han hjulpet andre til sjøs. Men da de skulle ha sine datasystemer i skyen, trengte han selv hjelp. Den fikk han av 4human IT.

Eventyrlig

Oddmund Nystad har en eventyrlig karriere bak seg etter 24 år til sjøs. Han har vært sikkerhetsoffiser for «Sea Launch», som skjøt opp satellitter fra flytende installasjoner i Stillehavet, og han har vært på flere cruise- og passasjerskip, blant annet som nestkommanderende på «The World Residensea», — cruiseskipet som ikke har passasjerer, men beboere som bor i sine egne leiligheter. «Reis jorden rundt uten å dra hjemmefra», lokker fremdeles rederiet med til potensielle nye beboere.

I 2010 sa han farvel til sjøen, og tok seg jobb i Maritimt kompetansesenter (MKS) i Tønsberg. MKS er eid av en rekke rederier, og deres oppgave er å sikre rekruttering av lærlinger til jobber i maritime næringer. I tillegg driver de også opplæring og kursing.

Og det er ennå stort behov for sjøfolk, selv om tidene har forandret seg fra den gang odelsgutten overtok gården, nestemann dro til Amerika og resten dro til sjøs.

Skrikende behov

Etter den siste store krisen i offshore har studenter valgt bort maritime fag, og det har skapt et skrikende behov i næringen.

«Vi må begynne å besøke skoleklasser helt ned i åttende klasse for […] å få flere til å søke maritim utdanning på videregående», sa Nystad til nettstedet Sysla Maritim tidligere i år.

Virksomheten til Maritimt kompetansesenter er derfor ekstremt viktig for de maritime næringene. Selskapet ble etablert i 1996 som et bindeledd mellom rederiene og de maritime skolene.

Fra sjø til sky

Daglig leder Oddmund Nystad vet altså mye om både sjø og landbasert virksomhet, men det han innrømmer han ikke kan så mye om er skyen — nærmere bestemt skybaserte dataløsninger.

Som andre mindre virksomheter opplever Maritimt kompetansesenter en voksende avhengighet av gode, stabile dataløsninger, men har lite kompetanse til å installere, vedlikeholde og sikre driften av slike løsninger.

Vi så at dersom det skulle bli brann eller vi skulle få alvorlig datatrøbbel, ville virksomheten være veldig, veldig sårbar, sier han. — Vi forstod at vi trengte å flytte løsningene våre til «skyen» for å sikre tilgjengelighet og fleksibilitet, men vårt kompetansesenter har ikke denne typen kompetanse, og vi skal ikke ha det heller.

«Kritisk avhengig»

4human IT ble løsningen for Maritimt kompetansesenter. Siden de begynte å jobbe sammen for noen år siden har det utviklet seg til et tett og nært samarbeid, og Oddmund beskriver 4human IT som en «underleverandør vi er kritisk avhengig av».

Da er det bra at han og de «fire-fem-seks medarbeiderne, det varierer veldig» opplever at den kritiske underleverandøren er der når de trenger dem.

— 4human er veldig imøtekommende og lette å få tak i. De kjenner oss godt, og vet hva vi trenger, noen ganger før vi vet det selv. Veldig pålitelige, nesten ingen nedetid, og en direkte og personlig relasjon til oss som kunde, skryter han.

Det er utrolig viktig at jeg kan ringe og snakke med en person jeg kjenner og som jeg vet har god innsikt i våre løsninger og vår situasjon. Jeg anbefaler så absolutt 4human IT til andre bedrifter, avslutter Oddmund Nystad.

Oddmund Nystad

Daglig leder, Maritimt kompetansesenter

Maritimt Kompetansesenter Sørøst Norge (MKS) i Tønsberg skal være et bindeledd mellom rederiene og de maritime skolene for å sikre rekruttering av lærlinger til den maritime næringen. MKS driver også formidling av kadetter fra fag- og høgskolene og kursing av instruktører og assessorer.

  • Stiftet: 1996
  • Antall ansatte: 4-6 (varierende)

Kundehistorier

4human logo

4human IT er norsk totalleverandør av IT-tjenester med lang erfaring siden 1956. Våre dyktige ansatte brenner for faget sitt, yter profesjonell og rask service. Vi tilbyr løsninger til kunder med krav til høy oppetid og rask support. Med 4human IT får du en trygg og forutsigbar IT-hverdag.

KONTAKT OSS